Welkom op de website van stichting Bijzonder Mandje!

Stichting Bijzonder Mandje voorziet ouders van een overleden kindje van een mandje waarin zij hun kindje naar de laatste rustplaats kunnen brengen...

Ouders die in verwachting zijn van een kindje staan er vaak niet bij stil wat er komt kijken in het geval het kindje vroegtijdig komt te overlijden.

Zodra de moeder 24 weken of langer zwanger is, wordt dit voor de wet gezien als levensvatbaar en wordt het ook als zodanig erkend voor de wet. Hierdoor kan het ondanks het overlijden worden ingeschreven bij de gemeente en valt het automatisch onder de uitvaartdekking van de moeder.
In het geval de moeder minder dan 24 weken zwanger is en het kindje komt te overlijden dan wordt het niet erkend als mens. Er kan dan geen aangifte bij de gemeente gedaan worden, waardoor er bij de meeste verzekeringen geen sprake is van enige dekking door een uitvaartverzekering. 
In het geval ouders het kindje een waardig afscheid willen geven door het toch te begraven of te cremeren dan zullen zij dit meestal geheel zelf moeten bekostigen. In een aantal gevallen hebben de ouders deze mogelijkheid niet waardoor bijvoorbeeld het betreffende ziekenhuis zorg draagt voor het overleden kindje. Ouders kunnen op deze wijze vaak slecht afscheid nemen wat de rouwverwerking veelal niet ten goede komt.

Stichting Bijzonder Mandje maakt mandjes voor overleden kindjes van 24 weken en jonger. Voor dit initiatief is sponsoring nodig om het materiaal en dergelijke kosten te kunnen dekken.

Helpt u ons mee om ouders tijdens deze zeer verdrietige periode te steunen door bij te dragen aan een waardig afscheid?

Op de pagina Voorbeelden treft u een aantal afbeeldingen aan van de mandjes zoals wij deze aanbieden aan de ziekenhuizen.

Op de pagina Persoonlijke verhalen hebben de mogelijkheid voor ouders om hun persoonlijke verhaal te plaatsen.

Op de pagina In de media vertelt Elsbeth zelf haar eigen verhaal dat aanleiding is geweest om de stichting te starten.

Disclaimer & Privacy